ikle

tett

Tuesday, April 13, 2010

Bacalah

"Bagi tiap-tiap orang ada malaikat yang menjaganya bersilih ganti dari hadapan dan belakangnya yang mengawas dan menjaga (dari bahaya) dengan perintah Allah."
(Surah Ar-Ra'd : Ayat 11)

"Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan."
(Surah An-Nahl : Ayat 19)

"Dan Dia lah menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang (supaya kamu berusaha). Sesungguhnya kejadian siang dan malam itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah."
(Surah Yunus : Ayat 67)

"Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan taqwa dari kamu."
(Surah Al-Hajj : Ayat 37)

"Dan Dia lah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut, dan dapat pula mengeluarkan perhiasan-perhiasan untuk kalian memakainya."
(Surah An-Nahl : Ayat 14)

"Dan ingatlah bahawa sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Kami sediakan bagi orang kafir itu api Neraka yang menjulang-julang."
(Surah Al-Fath : Ayat 13)

"(Ingatlah) bahawa kehidupan dunia (tidak berdasarkan iman dan taqwa) ibarat permainan dan hiburan. Jika kamu beriman serta bertaqwa, Allah akan memberikan pahala amalan kamu dan ia tidak meminta pun harta benda kamu."
(Surah Muhammad : Ayat 36)

"Dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka kepada malaikat-malaikat penjaga Neraka jahanam "Pohonlah kepada tuhan kamu supaya ia mengurangkan sedikit azab seksa kepada kami barang sehari."
(Surah Al-Mukmin : Ayat 49)